เย้

เย้

150 150 *PRADT
ใช้ได้สักที วุ้ย หา weblog ที่มันดูเรียบๆยากจริงเฟร้ย ใช้ได้สักที ง่วงนอนพอดี ไปนอนก่อน เดี๋ยวค่อยแก้ต่อ

what da fuck! why is it so difficult just to find a good-clean-weblog?! they’re either too messy or too crappy. drupal seemed like a good choice but it required me to read lots of manual just to fix the template to suit my needs (which apparently it did not turn out the way i want it to be!). after playing around with it for a big while i decided to dump it and got a new weblog… wordpress is great! easy to customise. easy to adjust. well, i’ll be using this for a big while… o happy day ♪