X & Y (Coldplay)

X & Y (Coldplay)

150 150 *PRADT


X & Y | Coldplay (2005) ★★★☆☆
อัลบัมที่มีคนเฝ้ารออย่างมากมาย จากผลงานอัลบัมที่แล้วซึ่งออกในปี 2002 a rush of blood to the head มียอดขายถล่มทลายกว่า 16 ล้านแผ่น มาถึงอัลบัมใหม่ x&y ก็ยังคงความเป็น coldplay ไว้อย่างครบถ้วน ทำนองเพลงที่ฟังดูหลอนๆกับจังหวะที่คุ้นหู สำหรับอัลบัมมีเพลงโปรดที่สุดคือเพลง fix you ส่วนเพลงอื่นๆที่น่าสนใจก็มี speed of sound, hardest part และ ’til kingdom comes // สำหรับผู้ตั้งใจฟังทั้งอัลบัมรวดเดียว ควรต้องมีสมาธิที่แข็งแรงพอ มิฉะนั้นสติอาจหลุดไประหว่างกลางถึงปลายอัลบัม

when you try your best, but you don’t succeed / when you get what you want, but not what you need / when you feel so tired, but you can’t sleep / stuck in reverse… / when the tears come streaming down your face / when you lose something you can’t replace / when you love someone, but it goes to waste / could it be worse? / lights will guide you home / and ignite your bones / and I will try to fix you…

1 comment
  • ชอบ Coldplay เหมือนกันแต่ยังไม่มีเวลาซื้อเลย

Comments are closed.