wp 2.0.2

wp 2.0.2

150 150 *PRADT

เพิ่ง upgrade เป็น 2.0 มาได้ไม่เท่าไหร่ มันบอกให้ up อีกเป็น 2.0.2 อีกละ มี bug fixes + security fixes อะไรสักหลายอย่าง ขี้เกียจอ่าน แต่ up บ่อยๆก็มึนเหมือนกันนะ ใช้ method เดียวกับ 1.5 -> 2.0.2 เลย [sick]

2 comments
  • หืม มีสองจุดสองแล้วเหรอครับ เดี๋ยวต้องไปอัพๆๆ [shy]

  • up Drupal 4.7b6 เหมือนกัน ได้ข้อคิดว่าไม่ควรอัพตอนกลางวันเพราะต้องไปกินข้าว ต้องไปเป็นกรรมการเปิดซอง ต้องประชุม ฯลฯ เว็บล่มเป็นชม. [badmood]

Comments are closed.