ใคร…ในห้อง

ใคร…ในห้อง

150 150 *pradt

ใคร…ในห้อง (who are you) is the new film from the writer of body #19, and my favorite actress sinjai plengpanich which seems to be a good match for psycho thriller film. yes, it has potential to be so.

the story focuses on a single mother and her son who has locked himself in his room threatening the mother to kill himself if she ever steps into his territory again. silently the mother complies to do as her son wants, communicating by pieces of paper under the closed door for five years. but a question has been raised, is it really her son who lives behind that door?

the plot is constructed based on japanese psychological syndrome called 引き籠もり (hikikomori) which refers to the phenomenon of people who have chosen to withdraw themselves from social life and seeking for isolation.

once again the writer ekasith thairat has taken us to a certain degree of satisfaction with his style of riddles and unexpected twists. unfortunately he fails to impress when the mystery unfolds with shallow answer and abysmal cg works. sinjai’s performance is the best part in the film, her incredible acting skill has never let us down.

★★★★★ acting
★★★★☆ actors/casting
★☆☆☆☆ story
★★☆☆☆ music/sound effect
★★☆☆☆ direction/composition
½☆☆☆☆ overall

movie: who are you? | director: pakphum wongjinda | release: 2010

2 comments
  • เพิ่งรู้ว่าโครงเรื่องมาจากญี่ปุ่น เรื่องนี้เป็นหนึ่งใน 3 เรื่องของ egv วันนั้นนี่หน่า

    ดูหนังมาราธอน
    ของหวานมาราธอน
    ต่อไป? [shock]

  • เป็นหนังที่น่าผิดหวังมากสุดอันดับสองแห่งปีเลย

Comments are closed.