traveler snow globes

traveler snow globes

150 150 *PRADT


i’ve seen many snow globes, but none of them can come close to the work of walter martin and paloma muñoz! these snow globes the detail of mini figures inside the globe is simply incredible. just check out more of their collaborated pieces of art here and here. right now they are selling three special limited edition snow globes from their traveler’s series. more details can be viewed here. it’s $750 a piece, by the way [sick]

เคยเห็นลูกบอลแก้ว ที่เขย่าๆแล้วมีลักษณะเหมือนมีเกล็ดหิมะโปรยปรายลงก็มากอยู่ แต่งานศิลปะของคุณ walter martin และ paloma muñoz นี่ต้องเรียกได้ว่า ยอดฝีมือจริงๆ แต่ละอันต้องใช้ทักษะ และฝีมือ สร้างรายละเอียดอย่างปราณีต จนได้ออกมาเป็นงานที่น่าทึ่งขนาดนี้ ลองไปดูผลงานชิ้นอื่นของพวกเขาได้ที่นี่ และที่นี่ ตอนนี้เขาก็มีเปิดให้จอง snow globe แบบผลิตขึ้นจำกัดจำนวน เพียง 250 ชิ้น มีลายเซ็นพร้อมหมายเลขกำกับด้วย หากใครสนใจก็ลองไปดูกันได้ที่นี่ สนนราคาอยู่ที่ประมาณ 23,850 บาท [sick]

3 comments
  • งานเนี้ยบมากนะ [lol] แต่เห็นราคาแล้ว เฮ้อ … [sick]

  • เคยดูวิธีการทำในรายการเปิดโลกช่อง 9
    เห็นแล้วยากเอาการทีเดียว
    และราคาก็ยากเอาการที่จะซื้อเหมือนกัน [sick]

  • สนใจ แต่ราคาไม่กล้า
    เห็นแล้วนึกถึงละครเกาหลี My Girl อิอิ [isurprise]

Comments are closed.