สิ่งเล็กเล็กที่เรียกว่า รัก

สิ่งเล็กเล็กที่เรียกว่า รัก

150 150 *pradt

สิ่งเล็กเล็กที่เรียกว่า รัก (A little thing called love) or the formal English title “First Love” is a romantic comedy film. The film depicts a high school girl who gets a crush on a boy in senior year. The boy is really handsome, but she is somehow on the opposite site of pretty. So she tries to do every which way to make herself prettier and smarter and hope that he someday will like her.

The story is cute and quite entertaining to watch. Editing is the only weird thing in the film, I believe the film could be much better with higher level of professional film editing. Overall it is such a lovely film, I have to say I did enjoy watching this film more than กวน|มึน|โฮ.

★★★★☆ acting
★★★★☆ actors/casting
★★★☆☆ story
★★★★☆ music/sound effect
★★☆☆☆ direction/composition
★★★½☆ overall

movie: สิ่งเล็กเล็กที่เรียกว่า รัก (First Love) | director: พุฒิพงศ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร | release: 2010

4 comments
  • ผมเกลียดตอนจบอย่างเดียว ที่เหลือดูแล้วคิดถึงสมัยเรียนสุดๆ

  • surprise!!

  • ชั้นชอบกวนมึนโฮมากกว่า

  • เห็นด้วยอย่างยิ่ง ดีเกือบหมด ยกเว้นการตัดต่อ และตอนจบที่ทำได้ไม่ได้เท่าที่ควร

Comments are closed.