rings around the world

rings around the world

150 150 *PRADT


ชอบโลโก้ beverage service ของสายการบินเครือ virgin atlantic ที่ออกแบบโดย jamie wieck โดยเขาทำเป็นรูปรอยวงน้ำ เหมือนตอนที่เราวางแก้ว แล้วยกขึ้นมา ก็จะเห็นรอยน้ำ ซึ่งเป็นรูปร่างของเมือง ที่สายการบินนี้มุ่งไป

…คนนี้เป็นคนเดียวกับที่ออกแบบ growing business card ที่เท่มาก

3 comments
  • =”= ช่างสังเกตุดีจัง
    ถ้าไม่บอกว่ารอยน้ำเป็นรูปเมือง
    ข้าพเจ้าคงไม่ได้ใส่คงามตั้งใจในการมองลงไป
    -_-!

  • เท่โคตร

  • มีจิงโจ้ด้วย

Comments are closed.