resurrection!

resurrection!

150 150 *pradt


ในที่สุดก็กู้ข้อมูลได้ ดีใจจังไม่ต้องนั่งเขียนใหม่ทั้งหมด ตอนนี้ก็ backup ลง dvd ไว้แล้วทำเป็นสองชุด ชุดนึงกะว่าจะเอาไปใส่กล้องไม้แล้วฝังดินไว้ ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า // จากการทดลอง backup พบว่า nero มีปัญหากับการเขียน file เล็กๆยิบย่อยลงใน dvd (เขียนแบบเป็นพันเป็นหมื่น files) เขียนอยู่จะมีอาการหยุดไปเฉยๆ ทำให้เสียแผ่นไปหลาย แต่ตอนนี้พบวิธีแก้แล้วคือใช้การเขียน files ทั้งหมดที่ต้องการลงใน virtual drive ทำ image file ขึ้นมาก่อน แล้วใช้ alcohol 120% เขียน dvd จาก image นั้นอีกที ปัญหาการหยุดของ nero ก็หมดไป เย
 

2 comments
  • การกระทำเช่นนี้เข้าทำนองที่ว่า ถ้า Hard Disk ไม่เสีย ก็จะไม่ Back Up

    ดังนั้นเมื่อ Back Up ข้อมูลได้แล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ

    ต้องกลับมาดูเครื่องตัวเอง แล้วรีบ Back Up ข้อมูลสำคัญ ๆ ไว้เหมือนกัน ;)

  • ไว้ลองมั่ง

Comments are closed.