ป่าชุมชน

ป่าชุมชน

150 150 *PRADT
ปัจจุบันเราต่างตระหนักกันดีว่าสถานการณ์ป่าไม้ของประเทศนั้นอยู่ในขั้นวิกฤติ พื้นที่ป่าไม้ยังคงลดลงในขณะที่ความต้องการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเพิ่มขึ้น หน่วยงานราชการหลายแห่งพยามยามสร้างมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหา แต่นอกจากไม่สามารถหยุดยั้งการลดลงของพื้นที่ป่าแล้ว กลับก่อให้เกิดความขัดแย้งรุนแรงมากขึ้น

การก้าวไปข้างหน้าเพื่อแสวงหาทางเลือกในการแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริง จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทบทวนและวิเคราะห์ต้นเหตุแห่งปัญหาในการจัดการทรัพยากรนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อนำไปสู่ทางเลือกที่เหมาะสม สอดคล้องเป็นธรรม สามารถนำไปสู่การจัดการทรัพยากรที่ยั่งยืนในอนาคตได้

กฎหมายป่าชุมชนคือรูปธรรมสำคัญของการปฏิรูประบบการเมืองและระบบราชการ โดยยึดมั่นในหลักการของสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากร และเปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นมีสิทธิและส่วนร่วมในการดูแลจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ตามที่ได้ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เพื่อให้ปัญหาการลดลงของพื้นที่ป่าได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ
 

3 comments
 • มาอารมณ์ไหนเนี่ย ถ้าหากว่าดีก็หนับหนุนกันเต็มที่ล่ะค่ะพี่น้อง

 • อืม … รักษ์ธรรมชาติกะเขาด้วยหรือนี่ … นึกว่าจะมีแต่ปฏิบัติการแบบ War Of The World ง่ะ ) >_

 • ธนพล สาระนาค 2005.08.13 at 6:42

  ไม่ควรสร้างกฎหมายใหม่ เพราะกฎหมายอุทยานแห่งชาติ, กฎหมายสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า และกฎหมายป่าสงวนแห่งชาติเป็นพื้นฐานสำคัญเพียงพอแล้ว

  ควรใช้กฎหมายที่มีอยู่ดังกล่าวให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน ถ้ากฎหมายใดไม่ทันสมัย (ในแง่การมีส่วนร่วมของชุมชน) ควรปรับปรุงแก้ไขกฎหมายนั้น (เช่น กำหนดให้มีการแบ่งเขตอุทยานแห่งชาติหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าให้ชุมชนใช้ประโยชน์, กำหนดให้มีแผนจัดการที่ทุกฝ่ายร่วมกันจัดทำและเห็นชอบ, รายได้ที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เช่น ค่าเข้าชมอุทยานแห่งชาติ ค่าเช่าที่ขายอาหาร+ของที่ระลึก ฯลฯ ต้องแบ่งปันให้ชุมชน)

  แล้วคุณเห็นว่า “อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และป่าสงวนแห่งชาติเป็นป่าของชุมชนหรือไม่ ?”

  ถ้าใช่ แล้วทำไมไม่คิดจะปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของชุมชนในป่าตามกฎหมายดังกล่าวบ้าง ?

  “เอาป่าชุมชนคืนไป
  เอาอุทยานและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคืนมา
  น่าจะดีกว่ากันเยอะเลย ! ! ! ? ? ?”

  (ธนพล สาระนาค ประธานชมรมอาสาสมัครอุทยาน – Park Volunteer of Thailand – 02-3779318)

Comments are closed.