รักแท้…ยังไง (Namcha)

รักแท้…ยังไง (Namcha)

150 150 *pradt


[audio:nolgorhor.mp3]

รักแท้…ยังไง | namcha (2008) ★★☆☆☆
the debut album of namcha. this album features her nationwide hit single “รักแท้…ยังไง”. unfortunately that is the best song in her entire album, the rest is just not quite live up to my expectation. (oh well it is grammy’s, there is nothing to expect anyway). i am trying to look at the bright side, in fact there are other two okay tracks, “no l. ก. ฮ.” and “ลูกไม้ตื้นตื้น” all the ballad songs are so boring i want to fall asleep instantly.

4 comments
  • CD cover is cooler than I expected.

  • น้ำชา แล้วยังไง…

  • “oh well it is grammy’s, there is nothing to expect anyway”

    [lol]

  • หลังยุคดาวน์โหลด ค่ายเพลงยังหาทางออกไม่เจอในการผลิตงานเลยครับ นี่กว่าจะออกโปรโมตล่อไป 3-4 เดือน

Comments are closed.