กวน|มึน|โฮ

กวน|มึน|โฮ

150 150 *PRADT

Guan Muen Ho (aka. Hello Stranger) is the latest romantic comedy flick from GTH. The story focuses on two main characters which are total strangers accidentally meet in Korea. The plot is cheesy and predictable, nothing is actually new. The comedy part is quite entertaining. I felt losing concentration in the middle part as it failed to captivate my attention entirely. Overall the film is very GTH style, and most people probably would love it.

★★★★☆ acting
★★★★☆ actors/casting
★★☆☆☆ story
★★★☆☆ music/sound effect
★★★☆☆ direction/composition
★★★☆☆ overall

movie: กวน|มึน|โฮ | director: บรรจง ปิสัญธนะกูล (Banjong Pisanthanakun) | release: 2010

1 comment
  • นึกว่าจะไม่ดูซะแล้วหนังกระแสขนาดนี้ [tongue]

Comments are closed.