Eureka

Eureka

1920 1080 *PRADT

★★★½☆
Season 1

ซีรีส์แนว sci-fi ว่าด้วยเรื่องของ U.S. Marshal ชื่อ Jack Carter ที่บังเอิญหลงเข้าไปในเมืองเล็กๆ ชื่อ Eureka ระหว่างนั้นเขาก็ช่วยแก้ไขปัญหาจนเป็นที่ยอมรับในความสามารถ และถูกสั่งให้มาประจำการรักษาความสงบเรียบร้อยในเวลาต่อมา

เมือง Eureka เป็นเมืองที่ควบคุมโดยบริษัทชื่อ Global Dynamics ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกา เต็มไปด้วยนักวิทยาศาสตร์ในสาขาต่างๆ ทำการพัฒนาวิทยาศาสตรชั้นสูง และมีส่วนที่เกี่ยวพันกับการพัฒนาอาวุธทางการทหารที่เป็นความลับสุดยอดเรียกว่า Section 5

การเดินเรื่องในซีซั่นแรก จะมีส่วนคล้ายกับ Fringe แต่ไม่รุนแรงเท่า (ไม่ได้มีคนตายทุกตอน) แต่ช่วงท้ายเริ่มก็มีระดับความรุนแรงมากขึ้น ส่วนใหญ่จะเป็นเหตุร้ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเมือง Eureka และจบในตอน จะมีก็แต่เพียงตัวละครหลักที่มีการต่อเนื่องของบท

ในซีซั่นแรกมีทั้งหมด 12 ตอนเท่านั้น คาดว่าบทน่าจะสนุกขึ้นในซีซั่นสอง และน่าจะมีรายละเอียดที่มากขึ้นของ Artifact ใน Section 5 รวมถึงตัวละครบอสลับของฝ่ายตัวร้าย