เหมือนงานเบอร์ตันภาคน่ารัก… ถ้าตอนจบไม่มีขึ้นว่า zune ก็ไม่รู้เลยนะเนี่ย ว่าเป็นโฆษณาของเครื่องนี้ [suspicious]

2006.12.11