เพิ่ง upgrade เป็น 2.0 มาได้ไม่เท่าไหร่ มันบอกให้ up อีกเป็น 2.0.2 อีกละ มี bug fixes + security fixes อะไรสักหลายอย่าง ขี้เกียจอ่าน แต่ up บ่อยๆก็มึนเหมือนกันนะ ใช้ method เดียวกับ 1.5 -> 2.0.2 เลย [sick]

2006.03.14