หลังจากที่ดูโฆษณา ณ เพลงหนึ่งในอดีต ก็หันมานิยมอะไรโบโบแบบนี้

2008.03.26