“ร่ม” เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่คิดค้นกันขึ้นมาเมื่อพันกว่าปีก่อน อยากรู้จริงว่าใครเป็นคนคิดขึ้นมาเป็นคนแรก พันกว่าปีผ่านมา ร่มมันก็ยังคงหน้าตาเป็นแบบเดิม มีก้านแล้วก็มีโครงซี่ๆ กางออกมาใช้กันแดดกันฝน แต่ถ้าฝนตกหนักมาก คนที่กางร่มก็เปียกอยู่ดี ล่าสุดบริษัทหนึ่งจากเนเธอแลนด์ ประเทศที่มีลมฝนพัดแรง จนร่มที่ใช้กันปกติ กันไม่อยู่ กางทีลมกรรโชกมา ร่มก็แหกหมด เขาเลยคิดค้นร่มที่สามารถทนแรงลมได้ โดยที่ไม่โดนพัดจนพลิกกลับหน้าหลัง เหมือนร่มทั่วไป ร่มของ senz umbrellas ได้รางวัล red dot ปี 2007 ด้วย ความพิเศษของมันไม่ได้มีแค่ รูปร่างที่ไม่สมมาตรเท่านั้น ร่มคันนี้ผ่านการทดสอบว่ากันลมได้ถึงระดับ 10 โดยคงรูปร่างไม่ฉีกขาดหรือพลิกกลับ แต่คนถือนี่ไม่ทราบเหมือนกันว่าชะตาจะเป็นอย่างไร

*ระดับความแรงลม (wind force) หรือชื่อเต็มว่า beaufort wind force scale กำหนดขึ้นโดย sir francis beaufort ในปี 1805 เป็นระดับวัดความแรงของลม มีทั้งหมด 13 ระดับ (0-12) ระดับ 0 คือความเร็วลม 0km/h, ระดับ 1 คือ 1-6km/h ส่วนระดับ 10 จะเท่ากับระดับลมพายุ มีความเร็วอยู่ที่ 88-102km/h ถ้าเป็นระดับ 12 จะเรียกว่า เฮอริเคน คือลมที่มีความเ้ร็ว 120 km/h ขึ้นไป นอกจากนี้ยังมีระดับความเร็วสูงกว่านี้อีก แต่มันเกิดขึ้นน้อยครั้ง

2007.04.28