เอื๊อกๆ ได้มาละ.. แต่ยังไม่มีเวลา (+ขี้เกียจ) ไปซื้อเกมมาเล่นเลย ตอนนี้ก็เล่นตลับ gba ไปก่อน [nolisten]

2006.05.28