ผู้ใดสามารถ และมีเวลา
จงรึบสมัครโดยพลัน ค่าสมัคร $20
เริ่มส่งได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม
หมดเขตส่ง 20 เมษายน
เงินรางวัลชนะเลิศ $5,000 พร้อมตั๋วเครื่องบินไปนิวยอร์ค

2008.01.29