we vote no button
(s. miserychick / isriya)

ป.ล. มีโหวตไม่ให้สร้าง หนังพระไตรปิฏก เดอะซีรีส์ 250 ตอนจบ งบ 1,200 ล้านบาท ด้วยไหม … รวยเกินไปแล้วนะประเทศไทย ไม่รู้จะเอาเงินไปทำอะไร … มีเบี่ยงประเด็นไปว่าจะเอาใครมาแสดงอีก

2007.08.18