เท่แฮะ สั้นๆง่ายๆแ่ค่นี้เลย เห็นแล้วนึกว่าเอาไม้แขวนเสื้อมาดัดเป็นด้ามจับ
ผลงาน v2a shaver ต้นแบบ จาก gerry’s art (via designspotter)
ป.ล. เว็บมันออกแบบ navigation ได้กวนส้นมาก กดเข้าไปดูหน้า art นั่งรอ นึกว่ามันโหลดเมนูอยู่ ที่ไหนได้ เมนูมันแปะอยู่ข้างๆเป็นจุดๆ [twisted] หน้าอื่น ก็มีเมนูแปะอยู่ข้างบนเป็นจุดๆด้วย)

2006.09.29