:) เหลืออีกแค่ 2 เล่มก็จะอวสานแล้ว… การ์ตูนที่อวสานไปตั้งแต่ปี 1997 ในประเทศญี่ปุุ่น [sick]

2006.03.31