แปลไม่ค่อยดีเท่าไหร่ หน้าปกมีแต่ตัวหนังสือรกเลอะเทอะ และรู้สึกเหมือนเรียงตอนไม่ถูกด้วย… แต่ก็ซื้อ [sick]

2006.05.01