ทำไม ระบบเครือข่ายพจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน ไม่สามารถค้นหาคำด้วย firefox ได้ครับ? [evil] หรือเป็นที่ผมคนเดียว?

หรือว่าผมควรต้องกด open แล้ว browse หา firefox.exe?

2006.03.30