เห็นคุณ iteau เล่น ก็เล่นด้วย… (ทั้งที่ musical training อยู่ในระดับ 0)
รายละเอียด ก็อ่านได้ที่บล็อกด้านบนนั่นแล

tonedeaf (test your musical skills in six minutes.)
ได้ 77.8%

adaptive pitch (measure your pitch perception abilities in three minutes.)
แยกได้ที่ 1.65 hz

rhythm (how well can you distinguish subtle differences in rhythm?)
ได้แค่ 64% (หรือว่านี่คือสาเหตุที่ไม่ค่อยถูกกับเพลงฝั่งอังกฤษ เพราะฟังแล้วมันเหมือนกันหมด..)

2007.08.15