ปกติผมไม่ดื่มกาแฟ แต่ชอบ steamed milk ของ starbucks มาก ซื้อมาตั้งแต่ที่ราคามัน 45 บาท (อดีตกาลนานมาแล้ว) เมื่ออาทิตย์ก่อนเกิดอยากกิน เลยฝากเพื่อนซื้อมา ปรากฏว่ามันราคา 70 บาทแล้ว! วันนี้เพิ่งรู้ว่า s&p มันก็มีขาย ลองชิมแล้ว รสชาติก็ใกล้เคียงกันมาก เพราะใช้นมยี่ห้อ meiji เหมือนกัน! และราคา 22 บาทเอง [evil] แย้ก!!! ลาก่อนสตาบัก!

2006.05.29