ตะกี๊เข้า msn space แล้วเจอข้อความแบบนี้ [sick] ช่างเลือกใช้คำได้สวยงาม [lol]

2005.09.27