บ่นบ่น นิดหนึ่ง… ทุกวันนี้ คนเราฟังเพลงอย่างไรกัน?

จากเท่าที่สังเกตและพูดคุย กับหลายๆคน ผมคิดว่าคนส่วนมากในไทยยังคง “อ่าน” เพลงกันอยู่ แทนที่จะ “ฟัง” อย่างที่ควรจะฟัง การ “อ่าน” ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่ากางเนื้อเพลงออกมาอ่าน ขณะกำลังฟังเพลง แต่หมายถึงการให้ความสำคัญกับเนื้อหาในตัวเพลง มากกว่าจังหวะดนตรีจริงๆที่อยู่ในเพลง ชนกลุ่มนี้ก็จะปฏิเสธและมีอคติกับเพลงที่ฟังไม่ออก ฟังไม่รู้เรื่อง จึงทำให้มุมมองทางดนตรีค่อนข้างแคบอยู่มากทีเดียว เนื่องจากตั้งใจ “อ่าน” กันมากเกินไป [sick] น่าจะลองปรับเปลี่ยนกันใหม่ เปิดใจรับดนตรีที่แท้จริง แทนที่จะใช้สมอง กับดวงตาอ่านเนื้อเพลงกัน [shy] หุหุ ผมคิดว่า เพลงชนิดเดียวที่ควร “อ่าน” เนื้อเพลงคือเพลง rap/hiphop ครับ [tongue]

เพลงที่มีแต่เสียงดนตรี ไม่มีเนื้อร้อง มันก็ยังคงเป็นเพลง
แต่ถ้าที่มีแต่เนื้อเพลงนั้น ไม่ใช่เพลง มันเป็นแค่คำกลอนสวยๆเท่านั้น (บางทีก็เป็นแค่ข้อความเน่าๆ)
เสียงร้องคือเครื่องดนตรีอย่างหนึ่งที่มีชิ้นเดียวในโลก
people should feel the music, instead of reading it.

2005.10.03