โฆษณาของบริษัท solon photovoltaik ที่ทำด้านพลังงานจากแสงอาทิตย์ ทำตัวโฆษณาออกมาได้ดึงดูดมาก แถมมีแอบฮา กับฉากที่คล้ายกับเรื่อง war of the worlds และ the day after tomorrow อีก (via hugg)
ยังไม่ได้ไปดู an inconvenient truth เลยวุ้ย

2006.09.16