อยากได้ T-28 มาเล่นสักตัว แต่เห็นราคาแล้วคงต้องลา่ก่อน… ถ้าเหลือสัก 25,000 เยน ค่อยมาคุยกัน [twisted]2006.04.10