ชอบโลโก้ beverage service ของสายการบินเครือ virgin atlantic ที่ออกแบบโดย jamie wieck โดยเขาทำเป็นรูปรอยวงน้ำ เหมือนตอนที่เราวางแก้ว แล้วยกขึ้นมา ก็จะเห็นรอยน้ำ ซึ่งเป็นรูปร่างของเมือง ที่สายการบินนี้มุ่งไป

…คนนี้เป็นคนเดียวกับที่ออกแบบ growing business card ที่เท่มาก

2007.06.09