ในที่สุดก็กู้ข้อมูลได้ ดีใจจังไม่ต้องนั่งเขียนใหม่ทั้งหมด ตอนนี้ก็ backup ลง dvd ไว้แล้วทำเป็นสองชุด ชุดนึงกะว่าจะเอาไปใส่กล้องไม้แล้วฝังดินไว้ ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า // จากการทดลอง backup พบว่า nero มีปัญหากับการเขียน file เล็กๆยิบย่อยลงใน dvd (เขียนแบบเป็นพันเป็นหมื่น files) เขียนอยู่จะมีอาการหยุดไปเฉยๆ ทำให้เสียแผ่นไปหลาย แต่ตอนนี้พบวิธีแก้แล้วคือใช้การเขียน files ทั้งหมดที่ต้องการลงใน virtual drive ทำ image file ขึ้นมาก่อน แล้วใช้ alcohol 120% เขียน dvd จาก image นั้นอีกที ปัญหาการหยุดของ nero ก็หมดไป เย
 

2005.07.16