หลังจากทำเรื่องเกี่ยวกับของเล่น, แมลง, สัตว์ประหลาด, ปลา, ยอดมนุษย์, รถยนต์
เรื่องใหม่ของ pixar เป็นเรื่องเกี่ยวกับหนูในฝรั่งเศส! …อยากดูๆ [shy]
เรื่อง cars ยังไม่ได้ดูเลย [sick]

2006.06.17