political puppets

political puppets

150 150 *pradt

ใกล้การเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งใหม่ของอเมริกา ร้านmoss เขาก็มีตุ๊กตุ่นแคนดิเดต (ผลิตโดย golfini della nonna) มาขายยกเซ็ตมีห้าตัว ราคา $70 มีหุ่นของ barack obama, hillary clinton, fred thompson, rudy giuliani, และมิสเตอร์เพรซซิเดนท์ george w. bush (สงสัยว่ามีคนซื้อหรอเนี่ย อเมริกานี่ขายได้ทุกอย่างจริง) แต่ถ้าไม่ชอบเซ็ตนี้ เขาก็มีเซ็ตเทอเรอริสต์ ให้เลือกซื้อด้วยฮะ (เก๋ซะ) …ส่วนของไทยก็อย่าลืมไปใช้สิทธิ์เลือกกัน วันที่ 23 ธันวาคมนี้!

2 comments
  • ชุด terrorist เท่กว่าหลายเท่า โดยเฉพาะ kim jong il

  • เหมาะกับการเอาไปทำเป็น Voodoo Dolls เลยแฮะ [twisted]

Comments are closed.