เพลงใหม่ของ hikki ที่จะเป็น theme song ประกอบเกม kingdom hearts ii… อยากฟังๆ [shy] อยากเล่นเกมด้วย

2005.11.17