ว่าจะพูดเรื่องดนตรีนอกกระแสสักหน่อย ว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่? เห็นคนกล่าวถึงกัีนบ่อยๆในบอร์ดหลายอันทีเดียว

ก่อนที่จะรู้จัก “นอกกระแส” เราก็ควรจะรู้ถึงความหมายของ “ในกระแส” หรือ “กระแสหลัก” (mainstream) กันซะก่อน
mainstream หรือ “กระแสหลัก” หลายถึง สิ่งที่อยู่ในความคิด และ เป็นที่ยอมรับของคนส่วนใหญ่ในสังคม ในปัจจุบัน สิ่งที่เห็น หรือได้ยินกันบ่อย จนเป็นเรื่องปกติธรรมดา ในทางดนตรีก็จะหมายถึง พวกเพลงแนว pop, rock, rap, hip-hop, หรือพวก nu-metal ที่มีออกมาดาษดื่น ตามที่เห็นกันทาง mtv ch.v หรือนิยม เปิดตามสถานีวิทยุ อะไรเทือกนั้น

ดังนั้นพวกแนวดนตรี (genre) ที่ไม่ได้อยู่ใน mainstream ก็น่าจะเรียกว่าเป็นนอกกระแส ทั้งหมด?
แนวดนตรีอย่าง classical, gospel, jazz, latin, blues, country, electronic, melodic, ska, reggae, contemporary, experimental ก็น่าจะเป็นนอกกระแสด้วย?

แล้วเราอิงกระแสหลักจากอะไร? world chart? billboard chart? ถ้าตามนั้น พวกเพลง local ของประเทศต่างๆ เช่น เพลงไทย เพลงจีน เพลงญี่ปุ่น เพลงฝรั่งเศส เพลงอิตาเลียน… ก็ควรจะอยู่ในแนว “นอกกระแส (โลก)” ด้วย แ่ต่อาจจะไปอยู่ใน “กระแสหลัก” ของประเทศนั้นๆ

เพลงหรือศิลปินที่คนไม่ค่อยรู้จักใน บริเวณหรือสังคมที่เราอยู่ จะเรียกว่า “นอกกระแส” ด้วยไหม?

2006.07.05