ทดสอบการถ่ายภาพกลางคืนหรือที่ที่มีแสงน้อย… iso เป็นเพียงของเด็กเล่น ใช้ได้แต่ long time exposure [nolisten]

2006.04.12