เห็นจาก pruet’s moblog
มีศัพท์ที่คนทั่วไปไม่ค่อยได้เห็นบ่อย อาทิ elephantiasis (โรคเท้าช้าง), albino (คนผิวเผือก), appendix (ไส้ติ่ง), hernia (ไส้เลื่อน), ชื่อตัวยาแก้ปวดอย่าง advil / ibuprofen / codeine, ตัวยาควบคุมอารมณ์ / กล่อมประสาทอย่าง lithium / quetiapine (seroquel), ส่วน diabetic คือโรคเบาหวาน

2008.07.10