Music in Paris

Music in Paris

150 150 *pradt

Music in Paris 2011

วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2011 ที่ผ่านมา มีโอกาสได้ไปชมคอนเสิร์ท Music in Paris ที่ Music Auditorium (MACM) ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คอนเสิร์ทนี้เล่นโดยวง Thailand Philharmonic Orchestra ควบคุมวงโดย Claude Villaret และมีโซโลอิสท์เป็นนักร้องโซปราโน่จากฝรั่งเศส Sophie Hervé โดยไฮไลท์ของคอนเสิร์ทจะอยู่ที่เพลง Gloria ผลงานของ Francis Poulenc (1899 – 1963) ซึ่งประพันธ์ขึ้นในปี 1959 เป็นผลงานดนตรีศาสนาที่ประพันธ์สำหรับเสียงเดี่ยวโซปราโน่ และออเคสตร้าวงใหญ่ ประกอบนักร้องประสานเสียง ซึ่งในคอนเสิร์ทนี้ Henri Pompidor ทำหน้าที่เป็น Choir Master

สำหรับเพลงเปิดการแสดงเป็นผลงานชื่อ Namaska (นมัสการ) ของนักประพันธ์เพลงชาวไทย ณรงค์ ปรางเจริญ (Narong Prangcharoen) ก่อนจะเข้าสู่บทเพลง Gloria ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 movements อันได้แค่ Gloria in excelsis Deo (G major), Laudamus te (C major), Domine Deus, Rex caelestis (B minor), Domine Fili unigenite (G major), Domine Deus, Agnus Dei (B-flat minor), Qui sedes (G major) ส่วนการแสดงครึ่งหลัง เป็นการนำเอาบทเพลง จากบัลเล่ท์ของนักประพันธ์เพลงชาวฝรั่งเศส Maurice Ravel (1875 – 1937) เรื่อง Daphnis et Chloé มาบรรเลง

ป.ล.​๑ ขอบคุณพี่ลิ้ม
ป.ล.​๒ Sophie Hervé เสียงเพราะจริง
ป.ล.​๓ น้องที่เล่นไวโอลินอีกคนทำไมไม่มานะ Y-Y