money isn’t everything

money isn’t everything

150 150 *pradt


i love this ad! money can buy “almost” everything though. (via houtlust)

1 comment
  • ถ้ามีคนเก่งๆไปทำโฆษณาให้แคมเปญเพื่อสังคมแบบนี้มากขึ้นนิดนึง โลกคงน่าอยู่ขึ้น

    หรือในอีกแง่นึง ถ้าคนเก่งๆ ยอมรับค่าจ้างน้อยลงเพื่อไปช่วยทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้องค์กรเพื่อสังคมเหล่านี้ แทนที่จะไปรับจ้างทำแต่โฆษณาให้บริษัทหิวเงินหน้าเลือดเอาขยะมาขายแพงๆหลอกผู้บริโภคไปวันวัน
    อะไรๆคงดีขึ้นอีกเยอะเลย [lol]

Comments are closed.