สแปมยังคงมีมาเรื่อย แม้จะบล็อกบ็อตไปแล้วได้เป็นส่วนใหญ่ จากวันหนึ่งเกือบร้อย เหลือเพียงสิบกว่าต่อวัน
ส่วนที่เข้าผ่านเข้ามาได้ (แต่ก็โดน akismet เก็บอยู่ดี) มีข้อความดังนี้ ซึ่งมันก็พยายามส่งมาเรื่อยเรื่อย อย่างไม่รู้จักหยุด

hello…
Agree…
greetings…
nice…
I couldn’t understand some parts of this article, but it sounds interesting…
I don\’t understand it….
usefull…
exellent…
I Googled for something completely different, but found your page…

ความจริงมีมากกว่านี้ แต่คัดมาเฉพาะคำที่ส่งมาซ้ำบ่อย อันที่นานนานโผล่มาทีไม่นับ
ป.ล.1 คำที่สะกดผิด มันก็ส่งมาแบบนั้นจริงจริง ผมไม่ได้แก้อะไรเลย
ป.ล.2 สแปมของแท้ต้องมีจุดสามจุดต่อท้าย และต้องมีตัวหนาเป็นส่วนประกอบเสมอ

2007.12.07