• พื้นที่แสดงผลขนาด 9.5 x 4.5cm
  • สามารถโปรแกรมข้อความล่วงหน้าได้ 6 ข้อความ ความยาวไม่เกิน 126 ตัวอักษร
  • สามารถกำหนดความเร็วในการเลื่อนของข้อความได้หลายแบบ
  • มีปุ่มสำหรับบันทึกข้อความอยู่ด้านหลัง
  • ใช้ห้อยคอหรือผูกติดกับเป้ได้
  • ราคา £14.95 (ประมาณ 1,070 บาท)
  • ใช้แบตเตอรี่สองก้อน (แถมมาด้วย)
  • อยากได้!!! (ถ้าแสดงเวลาได้ด้วยจะดีมาก)
  • 2006.09.01