หนึ่งปีหลังจากซื้อ flash drive อันแรก
วันก่อน ไปเดินเล่นที่ไอทีมอลล์ …เดินผ่านร้านนั้น
1,150 บาท ได้ 8gb
แล้วแบงค์พันก็ปลิวไป [suspicious]
ป.ล. ได้ all-in-one card reader อันเล็กมาด้วย ราคา 120 บาท

2008.03.10