โอ๊ เพิ่งได้ดูเรื่อง king kong… สนุกดีนี่นา [shy]

  • หนึ่งชั่วโมงแรกน่้าเบื่อไปหน่อย ผมต้องกด stop แล้วดูต่้อวันรุ่งขึ้น
  • ฉาก new york ปี 1933 รวมถึงเรือและ sfx ต่างๆทำออกมาได้เยี่ยม
  • naomi watts แสดงดีมาก
  • ตัว kong ทำได้ดีมาก ทั้งการเคลื่อนไหว สีหน้า และอารมณ์ที่สื่อออกมา
  • documentary ของ kong’s new yok 1993 กับ “history of skull island” ชอบจัง แต่สั้นไปหน่อย
     
★★★★☆ การแสดง (acting)
★★★★☆ นักแสดง (actors/casting)
★★★★☆ เนื้อเรื่อง (story)
★★★★☆ ดนตรีประกอบ (music/sound effect)
★★★★☆ การถ่ายทำ (direction/composition)
★★★★☆ ความชอบโดยรวม (overall)

movie: king kong | director: peter jackson | rated: pg-13 | release: 2005

2006.06.19