ชาเย็นสูตรโบราณ อ้ายวี กำลังนิยมทั่วทั้งเขตคามยามนี้ / ฟางสดเต็มถัง!

credits
agency : mccann erickson thailand
creative : wichit jiamsirikarn, suvit jaturiyasajagul
production house : sky exits

เป็นโฆษณาที่เห็นครั้งเดียวก็จำได้เลย
ถูกหทัยข้าพเจ้ายิ่งนัก
(s. adintrend)

2008.03.12