หนึ่งในผลงานจาก apple’s next product contest ใน worth1000 ที่ผลงานส่งเข้าร่วมสนุกถึง 108 รายการ ผลงานอื่นที่น่าสนใจก็มี ipottie, igrow, iguit… ดูผลงานทั้งหมดได้ที่นี่ [lol]

2007.01.23