โดนตาเก่ง หลอกให้อัพเฟิร์มแวร์เป็น 1.1.3

log.1 ▼

log.2 ▼

2008.02.24