ikaraoke จาก griffin ผู้ผลิต accessories สวยๆหลายอย่าง สำหรับ ipod… อันนี้มาเป็นไมโครโฟนสำหรับเสียบ ipod เพื่อร้อง karaoke พร้อมตัวส่งสัญญาณเข้าคลื่นวิทยุได้ทันที หรือจะต่อสายตรงกับ stereo หรือ headphone ก็ได้ ราคายังไม่กำหนด แต่ไมค์หน้าตาดูดีจัง ถ้าอัดเสียงได้ด้วยจะเยี่ยมมาก แบบรวม italk ไปด้วยเลย จะทำให้ความน่าซื้อเพิ่มขึ้น 65%

2006.09.17