วี๊ด hunter x hunter เล่ม 24!
อุตส่าห์อดใจรอ ไม่อ่านจากที่ไหนทั้งนั้น
อีกหนึ่งเล่มก็จะทันญี่ปุ่นแล้ว
หวังว่าคนเขียนคงไม่ขาดใจตายไปก่อนนะ
สิบปีแล้วหรอเนี่ย นับตั้งแต่ตอนแรกที่ญี่ปุ่น มีนาคม ปี 1998

2008.06.29