อ่านจาก blognone แล้วเข้าไปเล่นที่ Websites as Graphs ก็สนุกดี ตัวโปรแกรมมันจะแปลงค่า tag ต่างๆที่อยู่ในหน้าที่เราใส่ลงไป (ถ้าใส่เฉพาะ url ของเว็บ มันก็จะแสดงผลโครงสร้างของหน้า index) ให้กลายเป็น node กลมๆต่อกัน ส่วนรายละเอียดของสีนั้น ก็ให้ scroll ดูด้านล่างของหน้า จะมีคำอธิบายอยู่


2006.05.30