ขณะที่ทุกคนต่างชื่นชมหนังสือ the da vinci code ของ dan brown ที่เรียกได้ว่าถูกกล่าวถึงมาที่สุดในทศวรรษนี้ มีการนำไปทำรายการโทรทัศน์ สร้างเป็นเกมส์ รวมไปถึงภาพยนตร์อีกด้วย ห้องเสื้อ marithé + françois girbaud ในฝรั่งเศส ก็ได้ปล่อยภาพโฆษณาล้อเลียนภาพ the last supper ของ leonardo da vinci โดยตรงกลางที่แต่เดิมเป็นภาพของพระเยซู ก็เปลี่ยนเป็นหญิงสาว ทำท่าผายมือมอบแฟชั่นให้กับโลกนี้ เฉกเช่นเดียวกับพระเยซู มอบสันติภาพให้กับโลก ในขณะที่ภาพของผู้ชายก็แทนตัวจูดาส์ // รู้สึกว่าที่ประเทศอิตาลี โฆษณานี้ก็โดนแบนไปเรียบร้อย

2005.07.11